Upcoming Moore External ThC Exam

Kepada pelajar-pelajar BM SOMM:

Harap kamu sedang berusaha dan membuat ulangkaji untuk pelajaran Perjanjian Baru 4.

Tarikh dan masa peperiksaan: 25.5.2012 (Jumaat), 9:30am-12:00pm

FORMAT PEPERIKSAAN:

MASA YANG DIPERUNTUKAN: Dua jam tiga puluh minit (campur 10 minit masa bacaan)

BILANGAN SOALAN: Jawab sejumlah EMPAT (4) soalan.

Soalan SATU (1) bernilai 25 markah
Tulis sekurang-kurangnya setengah (1/2) halaman tentang konteks sastera, sejarah dan Alkitab serta aplikasi bagi mana-mana LIMA (5) daripada lapan teks Alkitab.

Soalan DUA, TIGA dan EMPAT setiap satunya bernilai 25 markah
Soalan Esei (mempunyai 3 pilihan untuk setiap soalan)

Terima Kasih

Ps Lydia
Diocesan Training Dept.
(Contact: 014-6790703)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s